badge groen links Pieter van Abshoven, raadslid Alphen aan den Rijn Pieter van Abshoven

Netwerk praktijkantropologen

doelstelling

Al een aantal jaren ben ik lid van het netwerk praktijkantropologen, die duidelijk willen maken de een antropoloog niet alleen onderzoek doet bij een of andere stam ver weg in de tropen en daar dan een dik boek over schrijft. Waardoor mensen nogal meewarig vragen aan een antropoloog: "Moet jij niet in het buitenland zijn?"
Maar een antropoloog bestudeert cultuur, in de meest brede betekenis. En dat kan uiteraard ook hier. Antropologische inzichten en methodieken zijn ook heel goed bruikbaar om de situatie in onze directe omgeving te analyseren, en om oplossingsrichtingen voor te stellen. Vooral waar het gaat om de sociale relaties tussen groepen.

Daarom heb ik me ingeschreven als consultant/adviseur bij www.Gcoach.nl.

reactie in Trouw op het vertrek van minister Vogelaar

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een notitie voor de prachtwijken van minister Vogelaar. Een afspraak lag er al om deze beleidsnotitie met de minister te bespreken, toen iin november ze door haar partij (en niet door de kamer) vervangen werd.

Naar aanleiding van dit gedwongen vertrek van minister Vogelaar, schreef een van ons, Alice Dallinga, namens het netwerk een reactie, die in verkorte vorm, en met slechts twee van de oorspronkelijke namen zaterdag 22 november 2008 gepubliceerd werd in Trouw: Hollandse angstcultuur regeert Vogelaars val.De lange versie kan hier gedownload wordenEigen website en activiteiten van het netwerk

Dit jaar bestaat het netwerk praktijkantropologen vijf jaar. En dat vieren we! Daarom nodigen we iedereen die zelf antropoloog is, geÔnteresseerd is in de praktijkantropologie of met antropologen werkt, uit voor het Lustrumcongres “ De identiteit van de praktijkantropoloog” op vrijdagmiddag 24 september 2010 lees meer....© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl

website stats