Pieter van Abshoven

Na vier jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gezeten te hebben, verdeel ik nu mijn tijd tussen de taxi (daar mag wel wat anders voor komen), 'El Rogante', (waar we weer ruimte hebben voor nieuwe leerlingen Spaans of Nederlands), de Linkerwang, en sinds kort Stichting Rebeca Lidwina, voor het opzetten van een project voor palliatieve zorg in Miercurea Ciuc, Roemenië. poortwachter
Jaren heb ik in Roemenië gewoond en gewerkt. Het is allemaal begonnen in Madéfalva, een Hongaars dorp waar ik in 1993 veldwerk deed voor mijn studie antropologie. Béla, hier links op de foto, introduceerde me in het dorp, en een half jaar heb ik bij zijn ouders gewoond.
Naast Béla heb ik daar nog vele andere vrienden gemaakt. Bijvoorbeeld Rozalia en haar gezin. Zij is de huisarts van het dorp. De laatste paar jaar legt zij zich toe op de zorg aan terminale patiënten en gehandicapten.

Er zijn daar ook veel oudere patiënten voor wie nauwelijks gezorgd wordt. Goede tehuizen zijn er niet. De familie moet er maar voor zorgen zonder enige hulp van buitenaf. Het gevolg is dat veel ouderen op een kleine kamertje bij hun kinderen in huis wonen, en daar niet of nauwelijks uit komen. Men heeft geen ervaring met vrijwilligers die mensen van tijd tot tijd opzoeken.Daarnaast zijn er nog een hoop andere dingen die ik wil doen. Op de volgende thema's staat al het nodige in de steigers, en werk ik aan de uitwerking ervan.

Bezit

Niet alleen de vraag: 'Hoeveel bezit je?', is interessant. Maar ook hoe gaan mensen met bezit om, en behandelen ze ook andere dingen en mensen als bezit, ook al hebben ze niet altijd het recht om te verkopen? "Wie bezit, zal oogsten" is de titel van een artikel dat ik jaren geleden publiceerde. Met de discussie over ongelijkheid, is dit weer actueel geworden.

Wederkerigheid

Als er tussen twee personen een transactie plaatsvindt, waar wordt dat tegen af gezet? Waar en hoe wordt er vereffend? De verleiding is groot om alleen te kijken wat er tussen deze twee personen gebeurt. Maar er kan ook gekeken worden naar de keten waarbinnen deze transactie plaatsvond. Anders gezegd, wat iemand geeft, komt het toch ook ergens vandaan, of men heeft het ergens geleerd. "Doe een ander, wat gij wilt dat u geschiedt." De positieve manier van formuleren van een bekend gezegd. In de economie gaat het om wederkerigheid (wie geeft bouwt rechten op, wie ontvangt gaat verplichtingen aan), en om het toevoegen van waarde. Het zijn regels die algemeen worden onderschreven, maar zijn er altijd mensen die proberen hier onderuit te komen, en er voor zichzelf nog iets meer uit te slepen.

Wereldlijke heersers en religie

Het eerste belang van machthebbers is handhaving van de status quo: zij de bovenliggende partij en de rest ver eronder. Dat niemand het in zijn hoofd haalt om de huidige orde ter discussie te stellen. Het is de soeverein, de hoogste machthebber, die zich met religieuze zaken bemoeit, en de religie in zijn eigen belang hanteert om de controle over zijn onderdanen te houden en te versterken.
Om die boodschap over te brengen, zorgen machthebber ervoor eigen mannetje op cruciale plaatsen te hebben, tot aan de positie van paus toe. Belangrijk is dan ook dat de toegang tot informatie strak georganiseerd en gecontroleerd wordt. En mensen niet of nauwelijks contact hebben met mensen buiten hun directe omgeving. Buiten hun bubbel, heet dat nu.

Eeuwig jong = permanent onvolwassen

Wat houdt volwassenheid nu precies in? Verantwoordelijkheid dragen? Maar wat is dat precies verantwoordelijkheid dragen? Velen dragen verantwoordelijkheid zolang als het goed gaat, maar als er problemen zijn, wordt alles afgeschoven. Over de relatie tussen volwassenen en onvolwassenen. Mensen die zich als vader of moeder presenteren en van anderen zeggen: 'het zijn net kinderen.'
Elena
Elena Ceauşescu vlak voor haar executie


"Waar denk ie 't van te motte hebbe?"

In de hele discussie die nu woedt over religie, gaat het vooral over wat goed en slecht is aan religie. En vormen er zich kampen vóór of tegen religie. Concentreert men zich op de vraag: "Bestaat God?" Vergeet men dat op deze vraag nog een derde antwoord mogelijk is. Eist men dat alles natuur-wetenschappelijk bewezen moet kunnen worden. Maar wat valt er natuur-wetenschappelijk te bewijzen, als mensen zich afvragen wat ze van het leven en van de dood verwachten, en waar ze het van verwachten. Dat zijn de centrale vragen in religie: 'waar verwachten we het van?' Van ons geld, onze contacten, onze slimmigheid, onze.... Of zijn we ook in staat onze verwachtingen bij te stellen en ons te laten verrassen? En verwachting gedraagt zich als een richting. Bijna gelijke richtingen zijn op oneindig veel manieren weer te geven. Men kan verwijzen naar punten ver achter de horizon. Maar ook aangeven wat men als eerste stap ziet.

De samenhang van al deze thema's

Lastig, maar daarom juist interessant, om de samenhang tussen deze thema's te laten zien. Het begrip 'verwachting' is hier het sleutelwoord. Hoe de verwachting het resultaat beïnvloedt, de perceptie van resultaat, hoe het mensen in beweging zet. En hoe mensen zich voelen terwijl ze onderweg zijn naar het resultaat, ook al zullen ze het resultaat misschien nooit beleven.
© 2011 Mijn-eigen-website.nl

website stats