badge groen links Pieter van Abshoven, raadslid Alphen aan den Rijn Pieter van Abshoven

In Alphen ontbreekt het aan beleid om discriminatie van homoseksuelen tegen te gaan.


campagne poster discriminatieOp 3 februari gaf Gert-Jan Ankonť van het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden een presentatie voor raadsleden van Alphen aan den Rijn en andere genodigden, zoals enkele vertegenwoordigers van het COC, over het werk van het bureau.

Het bureau discriminatiezaken behandelt klachten van slachtoffers, doet onderzoeken naar discriminatie, verzorgt rapportages voor gemeenten in het kader van WGA (Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorziening) en geeft voorlichting om discriminatie te herkennen en te voorkomen. In de wet staan verschillende discriminatiegronden omschreven zoals discriminatie op grond van ras, handicap, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst en overige.

In de rapportage van bureau discriminatiezaken richting de gemeente Alphen aan den Rijn is onder andere te lezen dat er het afgelopen jaar 26 klachten binnen zijn gekomen. Op het aantal inwoners van de gemeente is dat redelijk laag. Vooral de klachten met betrekking tot discriminatie op grond van seksuele gerichtheid is laag. Zo laag dat bureau discriminatiezaken zegt dat dit niet lijkt te kloppen. Je kunt het lage meldingscijfer zelfs als zeer zorgelijk omschrijven: de meldingsbereidheid is te laag en daardoor komt de problematiek onvoldoende aan de oppervlakte. Wil je discriminatie melden ga dan naar de website: www.discriminatiezaken.nl

D66 en GroenLinks zijn medio december in contact gekomen met het COC in Leiden mede omdat wij ons zorgen maken over de LHBT-groep (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) in Alphen aan den Rijn. Landelijke cijfers geven aan dat 8% van de bevolking onder deze groep valt.

Waarom is deze groep zo kwetsbaar? Er is geen beleid binnen de gemeente Alphen aan den Rijn dat gericht is op het ondersteunen van LHBT-ers.

Waarom maken wij ons zorgen? Veel jonge homoseksuelen hebben depressieve klachten: als zij vaak negatieve reacties krijgen op hun seksuele voorkeur hebben deze jongeren ook meer depressies. Homojongeren hebben veel vaker zelfmoordgedachten dan heterojongeren. De helft van de homojongeren denkt wel eens aan zelfmoord; 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft ook echt een zelfmoordpoging gedaan. De middelbare school is geen veilige plek voor jonge LHBT’ers, schelden en pesterijen zijn schering en inslag. Er is in elke klas, bedrijf of familie wel iemand homoseksueel. Er zijn genoeg mogelijkheden om uit het isolement te komen, je bent immers niet de enige homo. Zo is er bijvoorbeeld Jong & Out voor LHBT’ers tot en met 18 jaar, een mogelijkheid voor de LHBT-jongeren om elkaar te ontmoeten en met elkaar leuke activiteiten te ondernemen. Worstel je met vragen neem dan contact op met COC Leiden (www.cocleiden.nl) of per e-mail: Julie van Schravendijk voorzitter@cocleiden.nl

Ouderen zijn een andere groep waar wij ons zorgen over maken. Op het moment dat oudere homoseksuelen in een verzorgingshuis gaan wonen is gebleken dat velen van hen weer terug de kast in gaan.

D66 en GroenLinks vinden het belangrijk dat er aandacht komt voor deze groep en dat er beleid komt in de gemeente Alphen aan den Rijn om zo een voorbeeldfunctie te zijn voor scholen en andere semi overheidsinstanties. Wij zullen ons inzetten om deze problematiek op de politieke agenda te krijgen. Om dit kracht bij te zetten zijn wij geÔnteresseerd in ervaringen uit de praktijk die deze groep heeft met de gemeente Alphen aan den Rijn of semi overheidsinstantie die in Alphen aan den Rijn opereren. Val je onder de groep LHBT en wil je ervaringen met ons delen op dit vlak? stuur dan een e-mail naar Tim Romaniuk (raadslid D66) tromaniuk@aadr.nl of naar Pieter van Abshoven (raadslid GroenLinks) pvanabshoven@aadr.nl.© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl

website stats