Pieter van Abshoven

Artikelen en andere publicaties

2021a

Vol verwachting... In: De Linker Wang. Mei 2021, nummer 2 Te vinden op: linkerwang.nl

2020b

Angst voor vreemden. In: Open Deur. 86ste jaargang nummer 11, november 2020 Te vinden op: theologie.nl

2020a

To-Do lijstje. In: De Linker Wang. Mei 2020, nummer 2 Te vinden op: linkerwang.nl

2015

Feodalisme, de muur tussen Oost en West. Op: Nieuwwij.nl 9 juli 2015

2011

Why did they send us there? Recovering memories of the deportations to Transnistria. In: Katie Pietarinen (ed.), Roma and Traveller Inclusion in Europe. Green questions and asnwers, p. 74-76. Brussel, Green European Foundation. Deze publicatie kan hier gedownload worden.

2010

Doarp hat bining mei eigen skoalle. Leeuwarder Courant, 14 april 2010.

2008

Huwelijk van nu krijgt stap voor stap vorm. Leidsch Dagblad, 29 april 2008.
De uitgebreide versie van het artikel kan hier gedownload worden.
In 2016 publiceerde het CBS een artikel hierover, en gaven daarin aan dat trouwen voor de meeste mensen niet meer een voorwaarde was om een gezin te kunnen vormen, maar een bevestigen van de relatie. Zie hier het artikel

2007

Met Frans Brinkman. ‘Wat koop ik ervoor?’ Sociale ethiek in RoemeniŽ. In: Twaalf jaar RoemeniŽ Bulletin (1994-2006) Een keuze uit de artikelen

2006b

Rituelen rond ziekte en dood bij Roma en Sinti. In: Pallium, 8(5): 18-19

2006a

Hindoestaanse rituelen rond ziekte en dood. In:Pallium, 8(4): 18-19

2005b

‘Ze gaan toch zo dood’: Ouderen in RoemeniŽ. In: Medische Antropoplogie, 17(2): 259-280

2005a

Met Frans Brinkman. ‘Wat koop ik ervoor?’ Sociale ethiek in RoemeniŽ. In: RoemeniŽ Bulletin, april 2005, p 28-32, Leiderdorp

2004

Met Frans Brinkman. ‘Wat koop ik ervoor?’ Sociale ethiek in RoemeniŽ. In: Markant 2004 (3) p. 53-62, ‘s-Hertogenbosch

2003

As You Own, So Shall You Reap. Romanians Between the Feudal and Knowledge-Based Economy In:Ethnologia Balcanica, Journal for Southeast European Anthropology 7 (2003), 123 – 138. Ethnologia Balkanica, Munich, Sofia  
Vertaling in het Nederlands: Wie bezit, zal oogsten". Roemenen tussen de Feodale en Op kennis gebaseerde Economie

2001c

Scurt„ introducere Ón istoria romilor, cq Brief introduction to Roma's history. In: www.rroma.ro  

2001b

Roemeense StrategieŽn. RBN, Zwolle

2001a

Roemenen moeten leren analyseren en zelf oplossingen aandragen voor problemen. Verder gekeken, jaargang 26, nummer 1

2000b

Klein onvolledig woordenboek van het postcommunistisch RoemeniŽ. RBN, Zwolle

2000a

Sfaturi ale unui consultant din Olanda. In: Ştefan Mitrache (red.) Dezvoltare Durabilă Rurală, p 124-130. Bucureşti: Editura Planeta. (Advies van een Nederlandse consultant)

1995

Van coŲperatielid terug naar landeigenaar. De veranderingen in het dagelijks leven van de Hongaren in RoemeniŽ na 1989. Doctoraalscriptie, Univ. Utrecht.

1989b

Statistische verwerking van de gegevens van de Dr. Binetstichting. In: Drs. J.J.A. Rebel-Runckel (red.) Hoogbegaafdheid dl 2. 67-92. Tilburg: Remmers

1989a

Towards Integrated Energy systems. In: Willem Riedijk (gen. ed.), Jan Boes and Wim Ravesteijn (eds.) Appropriate Technology in Industrialised Countries, 351-370. Delft: University Press.

1988b

Dorpen met toekomst: een studie naar de toekomstperspectieven van dorpen in de Greidhoeke in Frysl‚n. Doctoraalscriptie, TU-Delft.

1988a

Kleine of grote scholen in de Greidhoeke in Frysl‚n? Doctoraalscriptie, TU-Delft.

1986

Dorpen met toekomst: een verkenning naar de toekomstperspectieven van dorpen in de Greidhoeke in Frysl‚n. In: Planologische Diskussiebijdragen 1986, 1-9. Delft: DUM

1984

Maatschappelijke kosten-baten analyse van een energieproject in een kleine gemeenschap. Doctoraalscriptie over het energieproject in Dearsum, TU-Delft.

1983

OT yn Frysl‚n (Appropriate Technology in Frysl‚n). In: AT-News vol. 4, 1983-1: 2-6. Delft: Centre for Appropriate Technology.

1977

Mede-opsteller collegedictaat Inleiding in de Ontwikkelingssamenwerking - m.n. het hoofdstuk over onderwijs en Paulo Freire - aan de Technische Universiteit van Delft door dr. Sj.M. Theunis, Algemeen Secretaris van Novib.
© 2011 Mijn-eigen-website.nl