Stichting Rebeca Lidwina

poortwachter Jaren hebben Ventu Martin en ik in roemenië gewoond en gewerkt. Het is allemaal begonnen in Madéfalva, een Hongaars dorp waar ik veldwerk deed voor mijn studie antropologie. Béla, hier links op de foto, introduceerde me in het dorp, en een half jaar heb ik bij zijn ouders gewoond.
Naast Béla heb ik daar nog vele andere vrienden gemaakt. Bijvoorbeeld Rozália en haar gezin. Zij is de huisarts van het dorp. De laatste paar jaar legt zij zich toe op de zorg aan terminale patiënten en gehandicapten.

Er zijn daar ook veel oudere patiënten voor wie nauwelijks gezorgd wordt. Goede tehuizen zijn er niet. De familie moet er maar voor zorgen zonder enige hulp van buitenaf. Het gevolg is dat veel ouderen op een kleine kamertje bij hun kinderen in huis wonen, en daar niet of nauwelijks uit komen. Men heeft geen ervaring met vrijwilligers die mensen van tijd tot tijd opzoeken.Agnes neni
De stichting Rebeca Lidwina bestaat sinds 2015 en ondersteunt groepen mensen in Roemenië die willen omzien naar anderen die lijden, die eenzaam en ziek zijn en die niet de zorg krijgen die wij in Nederland zo gewoon vinden. In 2015 is de eerste groep gevormd, Casa Adela, onder leiding van huisarts Kovács Rozália. Samen met zeven andere vrijwillige zorgverleners ziet Rozália om naar mensen die chronisch of terminaal ziek zijn. Gewoon door hen thuis te bezoeken en te steunen met wat nodig is. Het uiteindelijke doel van de stichting is om samen met deze aandachtsgroepen hospices op te zetten, waar terminaal zieken in alle rust kunnen sterven. Maar waar ook aandacht is voor de zorg voor naaste familieleden en mantelzorgers.
Wat doet de stichting?
Groepen in Roemenië begeleiden, vanuit Nederland of ter plaatse
Het vormen van nieuwe groepen begeleiden en ondersteunen - ontwikkelingen volgen
Vrijwilligers trainen in Roemenië
Uitwisselingsreizen naar Roemenië, om daar vrijwilligers toe te rusten en om eenzamen en zieken te bezoeken
Voorlichting geven in Roemenië en Nederland
Goederen verzamelen waaraan in Roemenië een groot behoefte is.
Miercurea CiucCsiksomlyo
© 2011 Mijn-eigen-website.nl

website stats