Stichting Rebeca Lidwina

Doel

De stichting heeft als doel: het steunen van humanitaire projecten in Oost-Europa, met name in Roemenië en de republiek Moldova, in het bijzonder projecten op het terrein van opvang, ouderenzorg en palliatieve zorg, zoals Casa Adela in Miercurea Ciuc; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.


De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. fondsenwerving;
b. advisering van lokale organisaties;
c. training van vrijwilligers en medewerkers van lokale organisaties;
d. lobby en belangenbehartiging;
e. voorlichting.


Bestuur

Pieter van Abshoven, voorzitter
Pierre van Vliet, penningmeester
Ventu Martin
Jeanette van Vliet-Looije
Rob Vrijenhoek
René Baron


Beloningsbeleid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Er zal hoogstens sprake zijn van een onkostenvergoeding. Derhalve kent de stichting geen beloningssysteem.Contact

Postadres: Prins Hendrikstraat 143
2405 AJ Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 - 479446

KvK-nummer 62815490
RSIN 854968507
rekeningnummer bij Triodosbank: NL02 TRIO 0198 1269 64 t.n.v. Stichting Rebeca Lidwina
BIC/SWIFT: TRIONL2U

Stichting Rebeca Lidwina is door de belastingdienst vanaf 4 maart 2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Beleidsplan

Het complete beleidsplan kan hier gedownload worden.


Financieel jaarverslag

De financiële jaaroverzichten over 2015 en 2016 kunnen hier gedownload worden.
© 2011 Mijn-eigen-website.nl

website stats